loading

دزدگیرهوشمند

دزدگیر هوشمند و تضمین امنیت خانه 

_
_

اجزا تشکیل دهنده دزدگیر هوشمند چیست؟

_

دزدگیر هوشمند از وسایل بسیار مهم در ساختمان است که در جهت تامین امنیت ساکنان چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ جانی اهمیت فوق العاده ای دارد. در این سیستم، اعلام سرقت هوشمند صورت می گیرد و می توان نقاط مختلف و مورد نظر خود را که دارای اهمیت خاصی هستند، از دیگر نقاط متمایز نمود و به صورت مجزا در کنترل داشت. در این سیستم هوشمند به محض ورود سارق به مناطق مورد نظر به راحتی می توان پی به وجود سارق برد و بدین صورت امنیت ساختمان هوشمند خود را تضمین نمود. دزدگیر هوشمند با توجه به نوع کاربری خانه، قابلیت تنظیم به اشکال مختلف را دارا می باشد. از قابلیت های مهم دزدگیر هوشمند می توان به متصل شدن دزدگیر به دوربین های مدار بسته و رویت اقدامات و فعالیت های سارقان و هم چنین ضبط تصاویر آنان اشاره کرد.

_

مزایا نصب دزدگیر هوشمند در خانه چیست؟

_

از مزایای ویژه استفاده از این سیستم امنیتی در خانه کاهش میزان دزدی و سرقت سارقان است، به این دلیل که سارقان به محض اطلاع از وجود دزدگیر هوشمند تمایلی به ایجاد دردسر برای خود ندارند و سعی می کنند اولویت شان منازلی با ریسک کمتر باشد. از دیگر مزایای این سیستم این است که شخص مورد نظر میتواند دوربین های منزل خود را به راحتی بر روی تلفن همراه یا تلویزیون خود تنظیم کرده و بدین صورت کنترل منزل خود را از فاصله دور به دست گرفته و همینطور دزدگیر را به همین شیوه فعال یا غیر فعال سازد . هم چنین قابلیت تشخیص و اعلام شکستگی شیشه منزل از دیگر امکانات پرشمار دزدگیر هوشمند به شمار می رود .