loading

پنل WIFI هوشمند

با استفاده از این پنل می توان وسایل مختلفی را با استفاده از موبایل ، تبلت و… از طریق WIFI از نقاط مختلف دور و نزدیک کنترل نمود.

مشخصات فنی :

این پنل شامل 4 رله خروجی، یک سنسور سطح ، یک سنسور رطوبت،یک سنسور دما و یک رله خروجی دیمری می باشد.

طرز کار این پنل به این صورت می باشد که از طریق موبایل ،تبلت و …ابتدا به DEVICE مورد نظر متصل شده و IP آن را در نرم افزار وارد می کنیم .سپس می توان دما،رطوبت و سطح را مشاهده کرده و خروجی ها را تغییر وضعیت دهیم. همچنین میتوانید دور موتور و یا شدت نور را به صورت دیمری کنترل نمود.

قابلیت ها :

 • قابلیت نمایش دما و رطوبت محیط
 • قابلیت کنترل سرمایش و گرمایش محیط
 • قابلیت کنترل سطح مخازن
 • قابلیت کنترل فاصله اجسام
 • قابلیت کنترل رطوبت محیط
 • قابلیت کنترل خروجی دیمری توسط سنسورهای ورودی
 • قابلیت کنترل چندین تابلو برق به صورت همزمان و اینترلاک کردن آن ها
 • قابلیت کنترل چندین نقطه به طور همزمان و مشاهده وضعیت محیط و یا ادوات مورد نظر
 • از مزیت های این پنل می توان به هوشمند کردن و کنترل تابلو برق های قدیمی اشاره کرد که می توان همزمان به چند DEVICE از طریق همین یک نرم افزار متصل شده و تمام ادوات را کنترل نمود.

 • این مجموعه شامل 3 پنل جداگانه می باشد که میتوان بر روی تابلو برق های مختلفی نصب شده و وضعیت ادوات را مشاهده و کنترل نمود.
 • طبق سلیقه می توان تعداد خروجی ها ، سنسورها،را اضافه و کم نمود و همچنین می توان تعداد پنل ها را اضافه نمود.

توضیحات

با استفاده از این پنل می توان وسایل مختلفی را با استفاده از موبایل ، تبلت و… از طریق WIFI از نقاط مختلف دور و نزدیک کنترل نمود.
مشخصات فنی :
پنل WIFI هوشمند شامل 4 رله خروجی، یک سنسور سطح ، یک سنسور رطوبت،یک سنسور دما و یک رله خروجی دیمری می باشد.
طرز کار پنل WIFI هوشمند به این صورت می باشد که از طریق موبایل ،تبلت و …ابتدا به DEVICE مورد نظر متصل شده و IP آن را در نرم افزار وارد می کنیم .
سپس می توان دما،رطوبت و سطح را مشاهده کرده و خروجی ها را تغییر وضعیت دهیم. همچنین می توان دور موتور و یا شدت نور را به صورت دیمری کنترل نمود.
قابلیت ها :
 • قابلیت نمایش دما و رطوبت محیط
 • قابلیت کنترل سرمایش و گرمایش محیط
 • قابلیت کنترل سطح مخازن
 • قابلیت کنترل فاصله اجسام
 • قابلیت کنترل رطوبت محیط
 • قابلیت کنترل خروجی دیمری توسط سنسورهای ورودی
 • قابلیت کنترل چندین تابلو برق به صورت همزمان و اینترلاک کردن آن ها
 • قابلیت کنترل چندین نقطه به طور همزمان و مشاهده وضعیت محیط و یا ادوات مورد نظر
 • از مزیت های این پنل می توان به هوشمند کردن و کنترل تابلو برق های قدیمی اشاره کرد که می توان همزمان به چند DEVICE از طریق همین یک نرم افزار متصل شده و تمام ادوات را کنترل نمود.
 • این مجموعه شامل 3 پنل جداگانه می باشد که میتوان بر روی تابلو برق های مختلفی نصب شده و وضعیت ادوات را مشاهده و کنترل نمود.
 • طبق سلیقه می توان تعداد خروجی ها ، سنسورها،را اضافه و کم نمود .
 • همچنین می توان تعداد پنل ها را اضافه نمود.

پنل sms

پنل WIFI هوشمند